Reference

AAA Auto Praha

 • Řezání asfaltů pro položení vedení kamerové techniky
 • Pokládka studené balené směsi za plného provozu bazaru

Albert Novodvorská

 • Zhotovení asfaltové plochy pro příjem zboží

Auto ESA

 • Pokládka frézované živice s celoplošnou penetrací

CPI Group

 • Oprava propadlin v komunikacích kolem objektů společnosti

Česká pošta

 • Výstavba nakládací rampy

České radiokomunikace

 • Rekonstrukce chodníků a vozovek na Žižkově a na Strahově

Čerozfrucht

 • Oprava asfaltových povrchů v objektech skladů

Hochtief

 • Oprava komunikací po havárii vody na ČT

ICOM transport

 • Oprava asfaltového povrchu vjezdu, zimní údržba areálových komunikací

Komerční banka Kladno

 • Zhotovení asfaltových povrchů na dvoře

Lesy hl. m. Prahy

 • Asfaltové povrchy přístupových komunikací

OD Billa

 • Oprava asfaltového povrchu parkovišť pro zákazníky

Siko koupelny

 • Zhotovení parkoviště pro zákazníky

Skanska

 • Zhotovení nové komunikace a drobné opravy na ČSOB Radlice

Zepris

 • Recyklace a pokládka živice při rekonstrukcích ulic

 • BD Jarov – oprava vyježděných stání na parkovišti
 • BD Slévačská – Změna chodníku na pojízdnou plochu
 • BD Trojblok – Zhotovení asfaltového chodníku
 • BD Cíl Topolová – Zhotovení asfaltového povrchu chodníku z recyklované živice
 • BD Pod Strání – Zhotovení chodníků ze zámkové dlažby
 • Cihelna – Pokládka nové balené živice na abnormálně strmé komunikaci
 • Družstvo Stupice – Zhotovení příjezdové komunikace z frézované živice s celoplošnou penetrací
 • EET-IS CZ – Přeložka zámková dlažby na vozovce
 • Esta s.r.o. – Dlouholetá spolupráce, pokládání živičných povrchů v okolí Kladna
 • Extra auto – Zhotovení zákaznického parkoviště z recyklované živice na zelené ploše
 • Fabricom (PRE Praha) – Dlouholetá spolupráce v řezání asfaltových povrchů a opravě komunikací
 • FTNsP Krč – Opravy areálových komunikací
 • Green Center – Řezání asfaltových a betonových ploch pro pokládku smyček ovládání závor
 • Habitera – Rekonstrukce asfaltové vozovky a chodníků ze zámkové dlažby
 • IBS Stavby – Rekonstrukce chodníků na Praze 4
 • ICKM – zhotovení dočasné komunikace na staveništi
 • JIMO – Komunikace na čerpací stanici
 • Kiser – Oprava asfaltových povrchů, zimní údržba, úklid sněhu
 • Kalců – zhotovení asfaltových povrchů z vybouraných asfaltů po pokládce elektrického vedení
 • Kare – Oprava výtluků během neděle, minimalizace omezení provozu skládky
 • Kubík – Zhotovení asfaltových povrchů z recyklované živice v Lounech
 • Květiny – Pokládka recyklované živice na venkovní plochy a na vnitřní plochy v halách
 • Malý – Řezání vozovek pro pokládku smyček na ovládání semaforů
 • Metro – Zhotovení spodní vrstvy z recyklované balené živice pro pokládku litého asfaltu
 • Michálek – Zhotovení asfaltového povrchu příjezdové komunikace k RD
 • MŠ Ohradní – Oprava pojížděného chodníku
 • MŠ Vozová – vybudování nových asfaltových chodníků a příjezdové komunikace
 • Obec Hostivice – Rekonstrukce částí vozovek, chodníků, kanalizačních vpustí, obrubníků
 • Obec Psáry – Opravy výtluků, rektifikace kanálových poklopů
 • Obec Hostivice – Rekonstrukce částí vozovek, chodníků, kanalizačních vpustí, obrubníků
 • Oskar – Zhotovení příjezdové cesty k vysílači položením frézované živice s celoplošnou penetrací
 • OSM ÚMČ Praha 5 – Oprava výmolů komunikací pro Prahu 5
 • OÚ Bratčice – Oprava výtluků + celoplošná penetrace celé vozovky
 • OÚ Slapy – vytřídění asfaltů na zdejší meziskládce a recyklace s položením při opravě po pokládce sítí
 • OÚ Únětice – Oprava výtluků + celoplošná penetrace celé vozovky
 • Památky Tábor – Zhotovení parkovacích stání pro ČSSZ v Praze
 • Pankrác a. s. – Oprava asfaltového povrchu pro OD Bauhaus
 • Peal - Zpevnění odstavné plochy položením a uválcováním frézované živice
 • Petera Petr – Oprava nerovností asfaltových povrchů na ČS Benzina po celé ČR
 • Polanský Group – Zhotovení komunikace v Praze na Pankrácké pláni
 • Premont Lhotka - Dlouholetá spolupráce, řezání vozovek a chodníků
 • SŠ Aloyse Klára – Oprava asfaltových povrchů po překopech vozovky
 • Subterra – Asfaltový povrch rekonstruované ulice v Praze 6
 • Tradecar – Zhotovení parkovací plochy v pneuservisu
 • Vodovody Čáslav – Drobné opravy silnic
 • Unikont – Zhotovení asfaltových ploch manipulačního dvora
 • Universum – Rekonstrukce asfaltových chodníků pro Prahu 4
 • Vodovody Tábor – Opravy komunikací po rekonstrukci vodovodního řadu
 • Zvánovec – Pokládka živic při rekonstrukcích ulic
 • ŽS Brno – Drobné opravy komunikací při výstavbě tramvajového vedení na Barrandov